سقوط در خلاء

توسط عزیزی 10 ماه پیش

مقایسه سقوط پر و یک توپ سنگین در شرایط خلاء

comment