سقوط در خلاء

توسط عزیزی 1 سال پیش

مقایسه سقوط پر و یک توپ سنگین در شرایط خلاء

comment