جنگ افزار: تک‌ تیرانداز نیمه‌ اتوماتیک کالیبر ۵۰ حیدر

توسط MIT 2 ماه پیش

تک‌ تیرانداز نیمه‌ اتوماتیک کالیبر ۵۰ حیدر ساخت ایران

comment