وقاحت یک طراح یک طراح بی نام و نشان به راحتی لوگوی یک موسسه با سابقه ۱۰ ساله رو کپی میکنه و با تغییر بسیار جزئی اون رو برای یک برند فرش استفاده می کنه لوگوی فرش عقیق کاشان کپی کاری از لوگوی موسسه فرهنگی هنری عقیق در استان قم می باشد. لوگویی که تمام مراحل طراحی آن تا به ثمر رسیدن و حتی ایمیل نظرات استاد نجابتی (استاد مسلم گرافیک ایران) در تاریخ های مشخص موجود هست و به راحتی در دادگاه میشه به اثبات رسوند. بایستی این طراح و امثال این اشخاص متوجه بشن که کپی کاری دورش گذشته موسسه عقیق از تمام ظرفیت خود برای بی آبرویی این شخص استفاده خواهد کرد. ضمن اینکه در تماس تلفنی با دفتر این شرکت این موضوع مطرح شد ولی با بی توجهی مسئولان این شرکت چاره ای جز رسانه ای شدن این موضوع باقی نمانده است. انتظار می رود مسئولین شرکت فرش عقیق کاشان هر چه زودتر نسبت به تصحیح آرم و نشان خود اقدام نمایند.

comment