" تصویر مربوط به نقاشی کودکی ست که مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته است " استودیو واک با همکاری نوین کتاب گویا تقدیم میکند: کتاب صوتی " سوءاستفاده جنسی از کودکان " نوشته دکتر جواد محمودی غرائی فروش در فیدیبو نشر قطره

comment