محسن ربیع‌خواه و تقلید صدای نقی

Setare توسط Setare 11 ماه پیش

بازیکن پرسپولیس از شخصیت نقی معمولی تقلید میکند

comment