محسن ربیع‌خواه و تقلید صدای نقی

Setare توسط Setare 3 ماه پیش

بازیکن پرسپولیس از شخصیت نقی معمولی تقلید میکند

comment