ماشین سورتینگ رنگی خرما شرکت مهندسی علم و فن آراد 02156236956 www.aradst.com t.me/aradsorting

comment