تفاوت غیرت مردای قدیم و جدید

توسط مرسی لند mer30land 3 ماه پیش

به نظرتون غیرت مردای قدیمی بهتر بود یا جدید؟!

comment