علف کش تضمینی بتانال الیت برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع چغندرقند و چغندر گاوی به صورت پس رویشی به کار می رود.این علف کش به صورت تماسی و رسوبی عمل می کند که نتیجه ی این عمل،از بین رفتن تمامی علف های هرز و آن دسته از علف های هرزی است که پس از سمپاشی جوانه زده اند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment