شرکت پوتین در مسابقه کشف استعدادها و به نمایش گذاشتن هنرش در خوانندگی؛

hossein توسط hossein 10 ماه پیش

واکنش داوران که پشت به صحنه امتیاز می‌دادند، هنگام پی بردن به هویت خواننده را ببینید.

comment