CRISPR

Mojtaba توسط Mojtaba 1 سال پیش

انیمیشنِ آموزشی با کیفیت بالا از مجله نیچر.. فوق العاده است! چقدر از مهم ترین انقلاب ژنتیک میدونید؟

comment