CRISPR

Mojtaba توسط Mojtaba 10 ماه پیش

انیمیشنِ آموزشی با کیفیت بالا از مجله نیچر.. فوق العاده است! چقدر از مهم ترین انقلاب ژنتیک میدونید؟

comment