نمایش عواقب گرم شدن زمین با یک نمایش زیبا

توسط ABBAS ZARRINI 2 ماه پیش

نمایشی جالب از پیامدها و فجایع گرم شدن زمین

comment