کلاس مسعود فراستی در برنامه یه حبه نقد - قسمت دوم

محمد حسینی توسط محمد حسینی 11 ماه پیش

موضوع : تفاوت نویسندگی و کارگردانی در سینما - تفاوت مخاطب عام و خاص در سینما - صحبت در باب فرم و چگونگی شکل گیری تش.

comment