واکنش فردوسی پور به حمله علی کریمی به برنامه نود

comment