شعری درباره ی زمانه ی حاضر

tariq توسط tariq 1 سال پیش

شعری درباره ی زمانه ی انسانهای امروزی

comment