شعری درباره ی زمانه ی حاضر

tariq توسط tariq 7 ماه پیش

شعری درباره ی زمانه ی انسانهای امروزی

comment