شعری درباره ی زمانه ی حاضر

tariq توسط tariq 4 ماه پیش

شعری درباره ی زمانه ی انسانهای امروزی

comment