كار با كودك اتيسم، بهترين گفتاردرماني تهران

Mahsa moghadam مهسا مقدم توسط Mahsa moghadam مهسا مقدم 7 ماه پیش

‏٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- www.goftardarmanii.ir - كار با كودك اتيسم، بهترين گفتاردرماني تهران- دكتر گفتار درماني چه ميكند؟ زمان مناسب شروع درمان، درمان زود هنگام در اختلالات گفتار، درمان لكنت زبان، برخورد والدين با كودك اتيسم، مشكلات گفتاري در رشد گفتار و زبان كودكان، درمان دير حرف زدن كودك، تقويت گفتار، درمان تاخير در رشد گفتار، كلينيك گفتار درماني و كار درماني مهسا مقدم شرق تهران

comment