سحری در لکستان با دو ساز: تنبور و سرنا نواخته می‌شود. سحری در میان لک‌ها هنگام مرگ بزرگی "به ویژه بزرگان یارسان" در سپیده‌دم صبح در هنگامه‌ای که مردم در خواب هستند با نواختن مقام سحری خبردار می‌شوند که بزرگی مُرده است و باید برای مراسم مرگ آماده شوند. اجرا مربوط به موسیقی حماسی ایران در سال 1378 به همت محمدرضا درویشی در تالار اندیشه‌ی حوزه هنری می‌باشد.

comment