حمله هاشم بیک زاده به علی کریمی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

ناراحتی هاشم بیک زاده از اخراج او از تمرینات نفت تهران و موضوع جانشینی حمید درخشان به جای علی کریمی پس از 2 هفته

comment