آقای روحانی چرا با ضدگلوله به میان مردم زلزله زده رفتید؟

علی عزیزی توسط علی عزیزی 2 سال پیش

آقای روحانی چرا با ضدگلوله به میان مردم زلزله زده رفتید؟

comment