کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

توسط vahdat74 2 ماه پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

comment