کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

توسط vahdat74 8 ماه پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

comment