کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

توسط vahdat74 1 سال پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل!

comment