ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

Jurassic World | سال هاست که خانواده ها فرزندانشان را در امنیت کامل، برای تماشای دایناسورها به پارک ژوراسیک می آورند. تا اینکه سرمایه داری برای سود بیشتر، به دانشمندان دستور می دهد دایناسوری به وجود آورند که چند برابر بزرگتر و خطرناک تر از تی رکس است. غافل از اینکه نمی شود این موجود غول پیکر را در قفس نگه داشت.

comment