آیتمی ویژه از کنی دالگلیش به مناسبت سالگرد تولد - فوتبال 120

علی مورینیو توسط علی مورینیو 2 هفته پیش

آیتمی ویژه از کنی دالگلیش به مناسبت سالگرد تولد بررسی دوران بازیگری و مربیگری کینگ کنی

comment