آیتمی ویژه از کنی دالگلیش به مناسبت سالگرد تولد - فوتبال 120

علی مورینیو توسط علی مورینیو 1 سال پیش

آیتمی ویژه از کنی دالگلیش به مناسبت سالگرد تولد بررسی دوران بازیگری و مربیگری کینگ کنی

comment