یادی کنیم از هادی و هدی دهه ۶۰ تی ها که معاون اول رییس جمهور باهاشون بد شده...............

Kiawosch توسط Kiawosch 9 ماه پیش

انگار یادشون رفته ما بچه جنگیم و تو اژیر خطر و ضد هوایی رشد کردیم........

comment