قیمت دلار و ارز - انیمیشن باحال و خنده دار - شنبه خر است

توسط شنبه خر است 9 ماه پیش

تاثیر نوسانات قیمت دلار بر زندگی کارمندان ( فینتول بدبخت می شود) قیمت دلار

comment