کسی که موهای او در حال عقب نشینی است کاشت انجام دهد؟

Mooiran توسط Mooiran 7 ماه پیش

کسی که موهای او در حال عقب نشینی است کاشت انجام دهد؟ در عقب نشینی کم بهتر است کاشت انجام نشود،صبر کنیم عقب نشینی ها و ریزش ها خودش را نشان بدهد یا اگر می خواهیم کاشت کنیم،حداقل 7الی 8 سانت عقب نشینی رخ داده باشد.کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)

comment