انتقاد تند جواد خیابانی از رییس‌جمهور و گریه کردنش در برنامه رشیدپور...

توسط Pyxo 2 سال پیش

انتقاد جنجالی جواد خیابانی از رییس‌جمهور... در کشوری که روی گنج خوابیده برای زلزله زدگان کانکس خریده نمی شود !! بازهم گریه کنم ؟!

comment