رشید پور خطاب به همران مدیری: پشتت به کجا گرمه اینقد راحت حرف میزنی

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 1 سال پیش

رشید پور خطاب به همران مدیری: پشتت به کجا گرمه اینقد راحت حرف میزنی

comment