مناظره جنجالی زیباکلام و فراستی/ زیباکلام بی سواد و مبتذل است!

محمد حسینی توسط محمد حسینی 1 سال پیش

مناظره جنجالی زیباکلام و فراستی/ فراستی:زیباکلام بی سواد و مبتذل است! زیباکلام:هر آشغالی که هستم خودم را به کسانی نمی چسبانم تا بالا بیایم

comment