گریه نشانه ضعف است، حسرت مخرب است، خشم اشتباه است و... اینطور که مشخص است پس ما نباید هیچ حسی داشته باشیم. چه اتفاقی می‌افتد اگر احساسات مان را رها کنیم و در برابر آن مقاومت نکنیم؟ برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment