آشفته بازار لایحه بودجه ۹۷،صدای معاون روحانی راهم درآورد! 🔹رشیدپور: به قول میرسلیم،آقای روحانی اینو چی میگی؟!

توسط Pyxo 2 سال پیش

آشفته بازار لایحه بودجه ۹۷،صدای معاون روحانی راهم درآورد! 🔹رشیدپور: به قول میرسلیم،آقای روحانی اینو چی میگی؟!

comment