علف کش تضمینی اتللو (Othello) یک علف کش تماسی و پسماندی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و علف چمنی مزارع گندم است که به صورت پس رویشی در مزارع گندم به کار می رود و علاوه بر کنترل عالی و موثر علف های هرز مذکور،قادر است علف های هرز بزرگ را نیز در سراسر فصل زراعی کاملا کنترل نماید. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment