امتیاز کیفیت یا Quality Score شاخصی برای نمایش کیفیت تبلیغات، کلمات کلیدی و صفحات فرود است. با بهبود پارامترهای Quality Score می توان هزینه تبلیغات گوگل ادز را کاهش داد. برای مشاهده کامل این ویدیو به همراه مستندات و دانلود به سایت جی ادز مراجعه فرمایید. https://g-ads.com/quality-score-optimization/

comment