علف کش حرفه ای آتلانتیس دبلیوجی یک علف کش با عملکرد پس رویشی می باشد که برای از بین بردن علف های هرز مزارع گندم به کار می رود.این علف کش به ویژه قادر به ریشه کن کردن علف دم روباهی باریک و تلخه در مزارع گندم می باشد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment