جراحی لیفت یکی از سخت ترین جراحی هاست که حتما پزشک باید در این زمینه خبره باشد و دید زیبا شناسی داشته باشند.جراحی لیفت 3 روز دوره نقاهت دارد. و این جراحی در جوانسازی صورت بسیار تاثیر گذار است .

comment