کنایه رشیدپور به افزایش قیمت دلار: خارج اگر بلدبود، دلارشون اینقدر گرون نمی شد

شهاب توسط شهاب 1 سال پیش

از ما یاد بگیرند که هشتصد سال است ارزش هزار ریالمان ۱۰۰ تومان ثابت است

comment