کنایه رشیدپور به افزایش قیمت دلار: خارج اگر بلدبود، دلارشون اینقدر گرون نمی شد

شهاب توسط شهاب 4 ماه پیش

از ما یاد بگیرند که هشتصد سال است ارزش هزار ریالمان ۱۰۰ تومان ثابت است

comment