آرسنال ١-٢ اوسترشوندز برد تاریخی با دو پاس گل از سامان قدوس👏 توپچی‌ها بخاطر برترى ٣-٠ در سوئد، در مجموع ٤-٢ صعود کردند.

comment