احمد نجفی در شورای صنفی سینما را گل گرفت

توسط foad1847 1 سال پیش

احمد نجفی بازگیر سینما در اقدامی عجیب در شورای صنفی سینما را گل رگفت

comment