ابراهیم منصفی(داد از ای دل)

توسط Hadi 1 سال پیش

ابراهیم منصفی یکی از شاعرهای قدیمی هرمزگان بوده است. او ملقب به رامی بود.

comment