سنگین سماع از محبوب‌ترین مقام‌های مردم لک‌زبان و عشایر می‌باشد و ترانه‌ی لکی بزران را که همراه این مقام اجرا می‌شود محبوب‌ترین ترانه‌ی بزمی لکی است، که بیشتر در میان لک‌زبانان بیرانوند عمومیت و می‌شود گفت اصالت دارد.

comment