روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

comment