روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

صادق خان توسط صادق خان 4 ماه پیش

روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

comment