روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

صادق خان توسط صادق خان 11 ماه پیش

روشی مبتکرانه در فرانسه برای هشدار به عابرانی که از چراغ قرمز رد می‌شوند

comment