گفتگو با مخترع خودروهای آبسوز... دکتر علاءالدین جاسمی زرگانی

توسط vatan 1 هفته پیش

گفتگو با مخترع خودروهای آبسوز... دکتر علاءالدین جاسمی زرگانی

comment