مهدی سیاح نیا - معرفی فعالیت های مرکز مشاور نوین مدیران

توسط Novinmodiran 12 ماه پیش

در این فیلم کوتاه خط مشی کلی گروه ‍ مشاوران مدیریت نوین مدیران را شرح مختصر شرح داده ام. برای اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید.

comment