علی ضیا هم زد به سیم آخر و حرف دل مردم را گفت

parvane توسط parvane 11 ماه پیش

مدیریت افتضاح بحران را با خاک یکسان کرد!

comment