لحظه نجات یک کودک از ساختمانی درحال سوختن

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 1 سال پیش

ویدئویی از لحظه نجات یک کودک از ساختمانی درحال سوختن در ایالات جورجیای آمریکا

comment