کلاس نکته و تست درس آسیب شناسی روانی، بالینی و رشد

گروه آموزشی کیهان توسط گروه آموزشی کیهان 11 ماه پیش

توضیحات آقای اسدی (رتبه ی 1 کنکور کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی و مدرس روانشناسی رشد، بالینی، آسیب شناسی در مرکز آموزشی کیهان) درباره دوره نکته و تست 97 کیهان. www.kayhanravan.ir شماره های تماس:02166475618 الی 20 کانال تلگرام: @kayhanravan_ir

comment