ویدئوی بسیار انگیزشی

Alp2018 توسط Alp2018 11 ماه پیش

اطراف خود را پر از آدم های عالی کنید، افرادی که خود را در میان آن ها قرار می دهید مهم هستند. همیشه با افراد متخصص مشورت کنید، نیروهای منفی افراد غیر متخصص را باور نکنید و تاثیری در اراده شما در خلق یک آینده خارق العاده نداشته باشد.

comment