عصبانیت برانکو در نشست خبری پیش از دیدار برابر پیکان از سوال یک خبرنگار!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 10 ماه پیش

عصبانیت برانکو در نشست خبری پیش از دیدار برابر پیکان از سوال یک خبرنگار!

comment