آلکساندر نیکلایوویچ سوکوروف متولد در روستای پودورویخا در استان ایرکوتسک در سیبری در خانواده یک افسر نظامی به دنیا آمد. فیلم صفحات نجواگر تولید سال 1994 بر اساس رمان جنایت و مکافات فئودور داستایفسکی ساخته شده است.

comment