وقوع پس لرزه در زمان ارتباط زنده با شبکه خبر.

farzad1990 توسط farzad1990 11 ماه پیش

وقوع پس لرزه در زمان ارتباط زنده با شبکه خبر.

comment